Proudy

Pro multimediální festival Proudy jsme vytvořili vizuální styl. Nosným prvkem nového konceptu se stal glitch, jako symbol technologična, pokroku a racionality. V rámci partnerské spolupráce zajišťujeme grafické zpracování veškerých tiskovin a propagačních materiálů.

www.proudy.org

Další projekty

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #