Prague twenty

Pro organizaci Prague Twenty, která se zabývá zejména pořádáním konferencí a přednášek v oblasti politiky a společenských věd jsme realizovali webový portál. Zároveň jsme redesignovali původní logo a připravili s tím spojený vizuál.

Další projekty

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #