Machoňova pasáž

K příležitosti dokončení celkové rekonstrukce Machoňovy pasáže v Pardubicích jsme Rozvojovému fondu Pardubice a.s. navrhli novou značku a manuál vizuálního stylu této unikátní stavby z roku 1925. Cílem bylo přenést do vizuálu tradici stavby a unikátnost její architektury.

Další projekty

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #