Henro Creative

Pro agenturu HENRO Creative bylo cílem vytvořit současnou identitu, která bude odvážná a sebejistá. “Henro” znamená v japonštině poutník. Logo proto vychází ze známého japonského stylu podpisu a celá identita staví na tradičních prvcích japonské kaligrafie.

www.henro.cz

Další projekty

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #