Future Age

Pro organizaci Future Age, která se zabývá aspekty ekologické dopravy jsme vytvořili logo a kompletní vizuální styl. Předpokladem bylo moderní provedení, které bude svým vzhledem a barevností dobře vystihovat daný obor.

www.futurereage.eu

Další projekty

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #