Entente Florale

Stali jsme se partnery asociace Entente Florale, pro kterou jsme připravili zcela novou vizuální komunikaci sjednocující styl napříč jejími projekty.Dále pro její projekty zajišťujeme přípravu materiálů od letáků po výstavní panely.

Další projekty

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #